A Mediátor Iroda azért jött létre, hogy a mediáció módszerével
segítsük az embereket konfliktusaik megoldásában, hogy ezáltal javuljon a felek közötti kommunikáció és kapcsolat.


Kapcsolatfelvétel >>

a mediáció menete

A mediátor a feleket az általuk elfogadott megoldás felé vezeti teljes diszkréció és titoktartás mellett

A mediáció önkéntes, az egyik vagy mindkét fél kérésére indul. A mediátor személyével egy új nézõpont kerül a felek konfliktusába, de a döntés mindig az érintetteké. Az elsõ alkalom egy kötetlen, minden kötelezettségtõl mentes, ingyenes beszélgetés. Ezen a felek külön-külön vesznek részt. Amennyiben a folytatás mellett döntenek, akkor ezt egy felkérõ nyilatkozat formájában rögzítik, és folytatódnak a találkozások, elõkészítõ beszélgetések. Az elsõ találkozáshoz hasonlóan a felek külön-külön vesznek részt az elõkészítõ beszélgetéseken.

A felek együttes találkozása a mediációs ülésen történik meg. Ezen alkalommal nyílik lehetõség a kialakult helyzet értékelésére, a jövõ modellezésére. Ezen az ülésen készül el a részletekbe menõ, kölcsönösen elfogadott pontokat tartalmazó írásos megállapodás.

a mediáció menete

A mediációs ülés során feladatom, hogy a mediációval, amely egy konfliktus-kezelési módszer, hozzásegítsem Önöket a felmerült problémák átbeszéléséhez, azok együttmûködésen alapuló megoldásához. Támogatom Önöket a konfliktus-, vita megoldásában, az Önök által kölcsönösen elfogadható megoldások kidolgozását. Irányítom a kommunikációjukat, vállalom a folyamat szakszerû lefolytatását.

Nem adok tanácsot, nem teszek javaslatot, és nem döntök Önök helyett, a megoldást Önökre bízom. Annyiféle történet, érzés, érzelem, életút létezik, hogy a tapasztalat azt igazolja, hogy a felek, Önök, a saját erejükbõl, és majdan saját ötleteikbõl tett vállalásaikból, megoldásaikat, ígéreteiket biztosabban megtartják.

A közös munkánk az önkéntességen alapul, titoktartás mellett, amelyben a jövõre nézve állapodnak meg a vitás helyzetükben. Kívülállóként, konfliktus-kezelési technikák alkalmazásával segítem Önöket.

Az ülés során lehetõségük lesz arra, hogy feltárják, kifejtsék a problémájukkal kapcsolatos érzéseiket, azt, hogyan hatott Önökre. Elmondhatják, mit várnak a késõbbiekben, javaslatot tehetnek a megoldás érdekében. Nem célunk tehát az igazság feltárása, nem azt keressük, kinek van igaza és miben, hanem a megoldást keressük. Olyan megoldást, amely figyelemmel az érdekeikre, megnyugtató és elfogadható. Ezért kérem majd Önöket, hogy gondolkodjanak többféle megoldáson, gondolják át, milyen, eddig nem érvényesített, nem használt, fel nem ismert lehetõség vonható be a megoldásba, és keressék meg az alternatív területeket, tegyenek javaslatokat.

Ezt követõen, ha úgy érzik, az érdekeiknek megfelelõ megoldást alakítottak ki, megállapodásukat írásba – magánokiratba – foglaljuk. Megállapodásuk – jellegénél fogva – nem végrehajtható, betartásuk az Önök felelõssége.

Az ülés során betartandó magatartási szabályok elfogadására teszek javaslatot, a mediációs technikák alkalmazása érdekében.

Például:
- Kapcsoljuk ki a telefonokat.
- Egymást követõen fejtsék ki álláspontjukat, amelyre idõkorlátot szabunk.
- Egymást követõen, tehát hallgassák végig egymást, ne vágjanak egymás szavába.
- A megoldásra fókuszáljanak, ne a korábbi sérelmeikre, hiszen a jövõre nézve állapodnak meg.
- Amennyiben az érzéseik, indulataik gátolják az együttmûködést, biztosítsunk szünetet annak, aki kéri.
- Amennyiben sértõ, egymást negatívan minõsítõ kifejezést használnak, jelezni fogok, mert akadályozza a közös munkát, megoldást elkerülõ helyzet alakulhat ki általa.
- Az ülést – a termet - nem hagyjuk el a megállapodás elfogadásáig, amely vagy a vita rendezését jelenti – esetlegesen további ülés tartásában születik megállapodásuk --, vagy azt, hogy a mediáció során a megállapodás nem jött létre Önök között.

a mediáció menete

A mediációs folyamat – amelynek szakszerû lebonyolítása a célom – a következõk szerint alakul:
- Hozzám fordulva, nekem mondva, a már meghatározott idõtartam alatt – egymást követõen - elmondhatják a vitájukkal, problémájukkal kapcsolatban azt, ami aggasztja Önöket, továbbá elmondhatják, mi az, ami a másik magatartásával kapcsolatban aggályos Önöknek. Kifejthetik, mi lenne Önöknek megfelelõ a megoldás érdekében, amelyre javaslatot is tesznek.
- Ezt követõen, egymás érzéseit, álláspontját megismerve, közösen beszélik meg vitájukat, és tesznek javaslatot, javaslatokat a vita rendezésére. Képletesen értve a kõtömböt faragva, szobrot alkotnak.
- Amennyiben végleges megállapodásuk kialakul, írásba foglaljuk azt, amelyet Önök mellett én is az aláírásommal látok el.
- Elõfordulhat, hogy nem mindenben sikerül megállapodniuk. Ekkor összegzem az eredményt, azt, amiben sikerült megállapodniuk, részmegállapodásra is sor kerülhet.
- Amennyiben megállapodásuk teljes, javasolni fogom, hogy jelöljünk meg egy idõpontot, és találkozzunk újra, azért, hogy tájékoztassanak arról, hogy a megállapodásuk visszaigazolta a közös munkánkat.

A mediációért elõre egyetetett díjat számolok el, amelyrõl kérésre számlát, kérés hiányában nyugtát fogok kiállítani.

A mediációs eljárásra vonatkozó vázlatos összefoglaló a Jogszabályok menüpont 1. alatt található.