A Mediátor Iroda azért jött létre, hogy a mediáció módszerével
segítsük az embereket konfliktusaik megoldásában, hogy ezáltal javuljon a felek közötti kommunikáció és kapcsolat.

A tapasztalat azt mutatja, hogy hazánkban még mindig a pereskedés központú szemlélet a meghatározó, mert az emberek még nem ismerik a rövidebb idő alatt lefolytatható, költségkímélőbb, hatékonyabb és emberközpontúbb alternatív konfliktuskezelő megoldásokat.

Kapcsolatfelvétel >>
 

 
Mediátor Iroda Szeged

Mindannyian találkoztunk már olyan szituációval, amelyben külsõ személy közremûködése vált volna szükségessé a probléma megoldásában. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy képesek vagyunk megoldani a bennünket érintõ helyzeteket, problémákat, és nincs szükségünk segítségre. Hiszen ki tudná jobban, mint saját magunk, hogy nekünk mi a jó, mi az igazságos. Mit kellene tennie a másik, érintett félnek ahhoz, hogy nekünk megfelelõ legyen. Ez a gondolatmenet helyes, és érthetõ is lenne, azonban nélkülöz egy apróságot, mégpedig azt, hogy a másik fél véleményét figyelmen kívül hagyja.

Azok a konfliktusok, amelyek elhúzódnak, elmérgesednek, és a környezet - munkatársak, család, barátok, sõt esetleg a nyilvánosság - tudomására is jutnak, úgy tûnik, hogy egy idõ után meghaladják a résztvevõ felek megoldási képességeit. Minél régebben tart egy ellentét, minél jobban kitölti a résztvevõk gondolatait, esetleg agresszívvé is válnak, és kilátástalannak tûnik a kiegyezés, a közös álláspont kialakítása, annál kevésbé valószínû, hogy a felek önerõbõl valaha is megnyugtatóan rendezni tudják azt.

Azon probléma, amely – adott esetben - két ember között régóta fennáll, vajon megoldható-e véglegesen, mindkét fél elégedettségével záruló módon, pusztán az egyik fél akarata, véleménye, döntése alapján? Ha úgy gondoljuk, hogy a saját véleményünk alapján mindenképp, akkor képzeljük magunkat a másik fél helyébe, annak, akire vonatkozóan eldöntöttük a szituációt, akire ugyan vonatkozik a döntésünk, de a döntésbe nem vontuk be, nem hagytuk, hogy beleszóljon. Fordított helyzetben elfogadnánk e a döntést, vagy felvennénk a kesztyût, és addig harcolnánk a másik ellen, amíg meg nem érti a mi álláspontunkat, vagy nem veszít bárhogy, bármi áron? Ezen szituációk leginkább mindkét fél vereségével zárulnak.

A megoldás, bár ott van mindenki elõtt, mégis kevesen élnek vele. Ennek egyik oka lehet az, amelyet Albert Einstein így fogalmazott meg:

„Egy probléma nem oldható meg azzal a gondolkodással, ami magát a problémát létrehozta.”

Ugyanis, ha már létrehozták a felek a problémát, akkor hiba azt hinni, hogy ha nem változtatnak azokon a gondolataikon, amelyek által a szituáció létrejött, megtalálhatják ugyanezen az úton járva a megfelelõ megoldást. A legnehezebb felismerni azt, hogy a problémát együtt hozták létre, a közös gondolkodásukkal. Amennyiben mégis rájönnek a felek erre, és harmadik fél bevonását igénylik, külsõ segítséget kívánnak igénybe venni, felkereshetnek egy közvetítõt, egy mediátort. A mediáció nem kibékítõ eljárás. A mediátor annak a célnak az elérésében segít, amit a felek kitûztek. Legyen az egy vita békés lezárása, vagy egy kapcsolat újjáépítése.

Felvetõdhet a kérdés, hogy mi szükség van minderre, ha úgy érzi az egyik – vagy mindkét – fél, hogy igaza van, és a saját igazát akár még a bíróság elõtt is keresztül tudja vinni. A gondolkodás, az adott konfliktusról kialakított hit azonban kevésnek bizonyulhat a bíróság elõtt, sõt a döntés korlátja is lehet, hiszen a bíró hozott anyagból dolgozik. Hajlamosak a felek azt hinni, hogy a bíró mindent tud, és majd õ fogja megoldani a gondokat. A bíróság nem a hit, hanem a jogszabályok alapján, bizonyítási eljárás keretében dönt. Azt, hogy mely tényeket kell bizonyítani, a bíróság határozza meg. A bizonyítás sikertelenségének kockázatát az a fél viseli, akinek érdekében áll az adott tény bizonyítása.