válási mediáció

Válni sokféleképpen lehet, de mediációban érdemes, ha már végképp megromlott a kapcsolat, és az újrakezdés lehetetlen. A békés és korrekt búcsú a legkevesebb, amit a házasság lezárása megérdemel. A válási mediáció a bírósági eljárás alternatívája. Segít abban, hogy a válás közös megegyezéssel jöjjön létre. Kapcsolatfelvétel >> A válás veszteség, egy korszak lezárása, és egy újabb korszak kezdete. A feleken múlik, hogy ezt a veszteséget hogyan dolgozzák fel, miként ismerik fel saját felelõsségüket a kialakult helyzetért, milyen mintát szolgálnak gyermekeiknek, szûkebb és tágabb családjuknak, a barátoknak, miként tanulnak krízisükbõl, milyen megoldást találnak, mennyire együttmûködõk a békés helyzet fenntartása érdekében. Mindez megvalósítható a mediátor segítõ támogatása mellett.

Válási mediációra akkor van szükség, amikor a kapcsolat (házastársi vagy élettársi) már annyira megromlott, hogy az együtt maradásra nincs esély. Ekkor az ügyfelek igénye, és a mediátor feladata az, hogy minél gyorsabban, minél fájdalommentesebben létrejöjjön egy korrekt egyezség, egy megállapodás, olyan, amely mindkét fél számára elfogadható. Ezt az egyezséget a mediátor írásba foglalja, oly módon, hogy azt a nyilvántartott mediátor is hivatalosan aláírja. Ezt követõen a megállapodást keresetlevél kíséretében be kell nyújtani. A bíróság a megállapodást rövid idõn belül jóváhagyja, és ezzel a házasságot felbontja.

A mediációs eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy –megállapodásuk ellenére - bírósághoz forduljanak.

válási mediáció

Magyarországon házasságot csak bírósági úton lehet felbontani, ezért a bontóper elkerülhetetlen. Azonban nem mindegy, hogy a bontóper mennyi ideig tart, mennyibe kerül, illetve mennyi fájdalommal jár.

A bírósági eljárásban a bizonyítás nagy hangsúlyt kap, ami miatt a bírósági eljárás hosszadalmas, átlagosan két-három év. A bíróságon történõ válás még akkor is rendkívül megterhelõ, ha a felek mindenben megegyeztek, vagyonuk egyáltalán nincs és gyermekük sem született. A mediáció a bírósági eljárással szemben a felektõl és a közöttük lévõ vitás kérdések súlyától függõen egy-két hónap alatt lezajlik.

Nyilvántartott mediátorként az általam vezetett mediáció során létrejött megegyezést/okiratot a bíróság elfogadja és a házasságot felbontja. Így nincs szükség ügyvédi közremûködésre, amely költséges és a felek közötti nézeteltéréseket sok esetben súlyosbítja, kiélezi, hiszen az ügyvéd nem a kapcsolatot, hanem saját ügyfele érdekét tartja szem elõtt.

Fontos, hogy a megállapodással kialakított okiratot csak a minisztérium által nyilvántartott mediátor jogosult kiállítani, mert az hivatalos irat, amely alapján a bíróság azonnal meghozza az ítéletet a házasság felbontásáról. A bírósághoz benyújtandó keresetlevelet jogászként a megállapodással együtt mindig elkészítem.

Válási mediáció

Elõfordulhat, hogy a válás már folyamatban van, amikor a felek elõször hallanak a mediáció lehetõségérõl. A mediáció ekkor is igénybe vehetõ. 2014. év tavaszától pedig jogszabály (új polgári törvénykönyv Ptk.) is kimondja, hogy a bíró a per során kötelezheti a feleket arra, hogy mediációs eljárásban vegyenek részt a megegyezés érdekében, a válással összefüggõ vitatott kérdések rendezése céljából. A folyamatban lévõ válás a mediációval felgyorsítható. Ezzel további idõ, valamint költség megspórolható, és a közösen kialakított megállapodással a válás lezárható.A mediácóban történõ részvétel azonban a bírói kötelezés ellenére is önkéntes eljárás, ugyanis a bírók csak arra kötelezhetik a feleket, hogy legalább próbálják meg, egyszer jelenjenek meg a közvetítõ/mediátor elõtt, tegyenek érdemi kísérletet.

Amennyiben a mediációs eljárásban megegyezés nem jön létre, akkor azok a javaslatok, kompromisszumos lehetõségek, amelyeket valamelyik fél a megegyezés érdekében tett, nem használhatóak fel a bíróság elõtt.

VÁLÁSI TANÁCSADÁS

Ha felmerül a válás gondolata, de még nem biztos abban, hogy valóban válni szeretne vagy inkább megjavítaná a kapcsolatot, a mediáció során ez tisztázódni fog. Az egyéni beszélgetések segítenek "külsõ szemmel", higgadtan átlátni a helyzetet. Ez segít mérlegelni és segít a döntést meghozni. Elképzelhetõ, hogy a bizonytalanság arra is vonatkozik, hogy egyáltalán bevonja-e a másikat a kétségeibe, és együtt forduljunk-e mediátorhoz. Ebben az esetben tanácsadással tudok segíteni.

Válási tanácsadás Az iroda teljeskörû válási tanácsadási szolgáltatást is nyújt, amely során egy egyedi, igényeknek megfelelõ, mindenre kiterjedõ válási stratégia kidolgozására kerül sor, felmérve az adott helyzetet, figyelemmel az ügyfél elképzeléseire, igényeire, lehetõségeire.

Ezt a szolgáltatásunkat – egyedi díjazás mellett – ügyvédtõl kérheti. Akkor érdemes igénybe venni e szolgáltatást, ha a közös megegyezés létrehozása nem lehetséges a másik fél elzárkózása miatt.

A díjazás

- válási mediációs ülés esetén, mindkét fél részvételével: 15 000 Ft/óra ügyfelenként. (A válási mediációs ülés idõtartama alkalmanként maximum 3 óra. Az ülések száma esetenként eltérõ.) Az egyezség elkészítése, és írásba foglalása 25 000 Ft.

A kötelezõ válási mediáció díja 5 000 Ft/óra.

Amennyiben a válás mediációval történik, a bírósági jóváhagyás 30 000 Ft-os illetéke a mediátor munkadíjával csökkenthetõ.

Az illetéktörvény a mediációt választókat az alábbiak szerint támogatja:
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint a házassági bontóper illetéke 30 000 forint. A törvény 58. § (9) bekezdése alapján "ha a felek a polgári eljárást megelõzõen külön törvényben szabályozott közvetítõi eljárásban (mediációs eljárásban) vettek részt, az eljárás illetékének a közvetítõ általános forgalmi adóval növelt - az illetékfizetésre kötelezett fél által viselt - díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendõ illeték 50%-át kell megfizetni."

A folyamatban levõ peres eljárás során mediátorhoz fordulókra az alábbi rendelkezés vonatkozik: "ha a felek az elsõ tárgyalást követõen külön törvényben szabályozott közvetítõi eljárásban vettek részt, és ezt követõen a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az egyébként fizetendõ peres eljárás illetékek 50%-ának a közvetítõ általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni, feltéve ha a közvetítõi eljárást törvény nem zárja ki; a fizetendõ illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.".

- válási tanácsadás esetén, amikor az eldöntendõ kérdés az, hogy válási mediációt, vagy párkapcsolati mediációt igényelnek a felek, egyik vagy mindkét fél részvételével, 8 000 Ft/óra ügyfelenként. (A tapasztalat szerint e körben elegendõ 1 óra idõtartam)

- teljeskörû válási tanácsadás esetén, az ügyvéddel történõ egyedi, egyeztetett díjazás szerint.