A mediátor

Mediátor Iroda Szeged
Kevesen hallottak eddig a mediátorokról, nem tudják, hogy mivel foglalkoznak, hiszen viszonylag új szakmát, foglalkozást takar.

Mediátorhoz azok fordulnak, akik egymással vitatkoznak, konfliktusban állnak, de képtelenek megegyezni. A mediátor, megértõ odafigyeléssel olyan személyes légkört alakít ki, amelyben sikerül egy személyes megoldást kidolgozni vitájukra. Ez egy elegáns vitarendezés, mediátor közremûködésével.

A mediátor értõ és megértõ segítséget nyújt abban, hogy egy látszólag megoldhatatlannak tûnõ helyzetet a felek lezárhassanak, megnyugtatóan rendezzenek. Egy sikeresen lezárt vitának nem egy gyõztese és egy vesztese van, hanem létrejön egy kölcsönösen elfogadható megegyezés. Persze, ez csak úgy lehetséges, ha a mediátor meg tudja gyõzni a hozzá fordulókat arról, hogy nem részrehajló, megtartja a titkukat, nem manipulálja õket, és hasznosan, egy közös megegyezés felé irányítja a tárgyalásukat, kommunikációjukat.

A mediátor személyével egy új nézõpont kerül a felek konfliktusába, de a döntés mindig az érintetteké. A mediátor a feleket az általuk elfogadott megoldás felé vezeti teljes diszkréció és titoktartás mellett.

A mediátorok tevékenységére vonatkozó vázlatos összefoglaló a Jogszabályok menüpont 1. alatt található.

dr. Szilágyi Ágnes

dr. Szilágyi Ágnes vagyok, mediátor, jogászi diplomával.

dr. Szilágyi Ágnes Az 1988. évben megszerzett jogi diploma, és a több évtizedes gyakorlat mellett új célommá vált egy speciális terület, a kommunikáció, a kommunikációs problémák feloldása, a konfliktusok megoldásának segítése, a mediáció végzése.

Nem minden jogász ügyvéd. Jogászként számos területen – ügyészségen, bíróságon, közigazgatásban, egészségügyben, pénzügyi szférában, és további munkakörökben - végeznek munkát a szakemberek, így lehetnek mediátorok is. Ugyanakkor nem minden mediátor jogász. Mediációt azonban csak felsõfokú végzettséggel rendelkezõ végezhet hivatalosan. Az Igazságügyi Minisztérium közvetítõi névjegyzéke tartalmazza azon mediátorokat, akik a névjegyzékbe felvételt nyertek. Megtekinthetõ: http://kozvetitok.im.gov.hu internetes honlapon. Nyilvántartási számom a közvetítõi névjegyzékben: T/002441

Mediátorként az a célom, hogy közelítsem a konfliktusban lévõ felek álláspontját. Mindent megteszek azért, hogy a feleknek megfelelõ, konszenzuson alapuló megegyezés jöjjön létre. Ezáltal a megterhelõ konfliktus helyébe egymás álláspontjának megértése, a békés, és mindenki számára megnyugtató megállapodás lép.

Tanulmányaim – jogász végzettségem mellett, párkapcsolati coach-ként www.drszilagyiagi.hu, valamint bejegyzett PREPARE/ENRICH párkapcsolati tanácsadóként, tanácsadói számom: H-00331; ThetaHealing® konzulensként; Gyászfeldolgozás Módszer® Specialistaként www.cselekvesprogram.hu munkálkodom – alapján és tapasztalatommal hatékonyan tudok segíteni a párkapcsolati konfliktusokban, a gyermekekkel, kamaszokkal kapcsolatos konfliktusokban, családon belüli – pl. anyóssal, nagyszülõkkel kapcsolatos – konfliktusokban, munkahelyi konfliktusokban, társasházi együttéléssel kapcsolatos konfliktusokban, baráti kapcsolatokban felmerült konfliktusokban.

Keressen meg bizalommal, ha rendezetlen konfliktusai vannak, ne féljen segítséget kérni. Kapcsolatfelvétel >>

Képzések, trénereim:

dr. Mészáros Ádám
dr. Mészáros Ádám
Weboldal megtekintése >>

Dr. Mihalec Gábor
Dr. Mihalec Gábor
Weboldal megtekintése >>

Vista Verde Oktatási központ
Dr. Juhász Éva
Weboldal megtekintése >>

Nagy Erzsébet

Nagy Erzsébet mediátor vagyok, közgazdász végzettséggel

Nagy Erzsébet Sok éves szakmai tapasztalattal a hátam mögött egyre többször megfogalmazódott bennem, hogy a gazdasági folyamatokban keletkező akadályokat, ellentéteket, konfliktusokat nem csak a jogszabályok, a rendeletek, a szerződések és megállapodások merev szemszögéből lehet megközelíteni. Ez ösztönzött arra, hogy elvégezzem a Szegedi Tudományegyetem Jogi karának szakirányú továbbképzését, amellyel Általános és igazságügyi mediátor diplomát szereztem.

Ezt a megszerzett tudást és sok éves tapasztalatomat felhasználva szeretnék segíteni a vitás helyzeteik megoldásában.

Amikor az ember egyedül van valahol, akkor úgy viselkedik, ahogyan akar, de ha rajta kívül más is van a környezetében, akkor oda kell figyelnie a másikra is, és nem csak a saját érdekeit kell figyelembe vennie. Minél nagyobb létszámú a közösség annál nehezebb úgy viselkedni, hogy minden ember, minden gazdasági szereplő szükségleteivel és érdekeivel összhangban álljon. Amikor ezek a különböző érdekek, szükségletek ütköznek konfliktus alakul ki.

A konfliktushelyzetet mindenki másképpen éli meg. Vannak, akik feszültséget, dühöt, haragot éreznek, vannak, akik félnek, lebénulnak és nem tudják az érdekeiket jól érvényesíteni. Egy biztos a konfliktusokat előbb-utóbb meg kell oldani.

Az emberek és gazdasági szereplők viselkedését a jogrendszer szabályozza, amely a társadalmak fejlődésével fokozatosan alakult ki. A jogi szabályozáson túl azonban vannak más, alternatív vitarendezési módok. Ezek egyike a mediáció, amely a kommunikáció eszközeivel békés úton próbálja meg rendezni a felek között fennálló vitás helyzetet.

A mediáció nem csak az emberek személyes kapcsolataiban fennálló konfliktusok megoldására, hanem a gazdasági élet szereplői számára is kiváló lehetőség.

A gazdasági mediáció hatékonyan alkalmazható cégek szerződéseiből eredő jogvitákra, kártérítési vitákra, hitelező és adós közötti egyezségek létrehozására, cég megszüntetésére, munkáltató és alkalmazottak közötti vitákra, alkalmazottak egymás közti vitákra, munkaszervezési konfliktusokra, a cég vezetésén belüli személyi problémákra, profit megosztás- befektetési alternatívákra, munkahelyi zaklatásra, visszaélésre, szerzői jogi vitákra, szellemi termékek tulajdonjogi vitájára.

A gazdasági mediáción túl, állok rendelkezésükre bármilyen vitás ügyükben, konfliktusuk konszenzuson alapul megoldásában.

Nyilvántartási számom a közvetítői névjegyzékben: T/002939

Kapcsolatfelvétel: mediacio.konszenzus@gmail.com, +36 30 6193414

Képzések:

dr. Mészáros Ádám
Szegedi Tudományegyetem
Weboldal megtekintése >>

Keszeli Ilona

Keszeli Ilona vagyok, mediátor, pedagógus végzettséggel és mentálhigiénés-szakember diplomával

Baráti és iskolai beszélgetésekben gyakran merült föl bennem vágyként: bár jobban tudnék kérdezni, hatékonyabban tudnék segíteni ismerőseimnek! Ezért beiratkoztam a Semmelweis Egyetemre, és 2007-ben elvégeztem a mentálhigiéné szakot. Ezen belül művészetnek tartom a segítő beszélgetéseket, segítő kapcsolatot, amely egy-egy élethelyzeti elakadásban, önismeretben, az önbizalom helyreállításában, sőt krízisben és gyászban is tud továbblendítő erő lenni az egyén számára. Ahogy az erőszakmentes kommunikációt is, amelynek alapjait 2013-ban sajátítottam el a CsaládKözpont nyári képzésén. A fent említett helyeken megszerzett tudást és készségeket haszonnal tudtam alkalmazni saját családom körében is. Azt gondolom, férjem és négy gyermekünk is profitált belőle.

Elakadást kapcsolatainkban is megélünk, amelynek hátterében sokszor egy meg nem oldott, nem rendezett konfliktus áll. Mivel az önfejlesztést továbbra is fontosnak tartom, 2016-ban részt vettem a Partners Hungary Alapítvány mediátor-képzésén. Ez egy másik művészet: a békességszerzésé, a konszenzuskeresésé, amelynek során a jól feltett kérdések legalább annyira előrevivők, mint a felek szándéka a problémamegoldásra. Szükségleteink, vágyaink és érdekeink gyakran rendkívül különböznek másokétól. Ebből számos konfliktus, vita származik családon belül, munkahelyen, a szomszédságban és még az utcán is időnként.

Az általam is alkalmazott mediáció - más néven közvetített tárgyalás, alternatív konfliktuskezelés - során az a legfőbb cél, hogy a két vitában álló fél maga találjon megoldást konfliktusára és úgy jusson egyezségre egymással, hogy közben mindketten felismerjék: ők (is) nyertek. Ebben a folyamatban nincs vesztes, mert megbeszéléseik során olyan megoldást tudnak találni egy harmadik, pártatlan személy közreműködésével, amire valószínűleg eredetileg nem is gondoltak, és amit jó szívvel el tudnak fogadni. Nyilvántartási számom a közvetítői névjegyzékben: T/002645

Dolgoztam általános iskolában és a CsaládKözpontban Szegeden. Munkahelyeimen, lakókörnyezetemben és családomban is szívesen vagyok eszköz az említett „művészetek” gyakorlásában. Várom mindazok megkeresését, akik problémájukat szeretnék megoldani akár egyénileg - segítő beszélgetés(ek) keretében, vagy konfliktus esetén – a mediáció eszköztárával. Kapcsolatfelvétel >>

Komáromi Katalin

Komáromi Katalin vagyok, mentálhigiénés szakember, mediátor, relaxációs gyakorlatvezető.

A Semmelweis Egyetem mentálhigiénés szakán 2007. évben végeztem. 2012-2014. években autogén tréninget tanultam, majd 2014. évben a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzését kezdtem el. 2016. évben a Partners Hungary alapítvány mediátor képzésének elvégzését követően mediátorként is várom a vitában álló feleket.

Már a gimnáziumi évek alatt a szabadidőm jelentős részét a közösségi munka töltötte ki. Úgy érzem, a segítő szakmában vagyok otthon. Hiszek a változásban, azon munkálkodom, hogy legjobb tudásom szerint tudjam segíteni azokat a családokat, személyeket, akik valamilyen elakadással hozzám fordulnak.

18 éve dolgozom a szegedi Gyermek- és Ifjúság Pszichiátrián. Nap, mint nap találkozom a családok életében bekövetkező krízisekkel, nehézségekkel. Férjemmel együtt 3 gyermeket nevelünk. Családunkban van kamaszodó lány, kisiskolás és óvodás is. Kapcsolatfelvétel >>

Képzések, trénerek:


Kukity Krisztina


Illyés Katalin

Vista Verde Oktatási központ
Partners Hungary Alapítvány és Mediációs Központ
Weboldal megtekintése >>