üzleti, gazdasági mediáció

Az üzleti felek közötti konfliktusban is jól alkalmazható a modern, intelligens alternatív (bíróságon kívüli) vitarendezési technika, a mediáció, amely költséghatékony-, gyors- és bizalmas megoldást jelenthet az üzleti vitákban is.

„Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézõpontját és az õ szemszögébõl is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.” (Henry Ford)Kapcsolatfelvétel >> Elõfordult már Önnel, hogy vitába torkolló nézeteltérése támadt üzleti partnerével, és végül “zsigerbõl” beperelte? Vagy éppen fordítva, járt már úgy, hogy egy üzleti vitát követõen, egy bírósági eljárás kellõs közepén találta magát? Ha igen, akkor biztosan azt is tapasztalta, hogy az igazára hosszú hónapokat, esetleg éveket kellett várnia, már ha egyáltalán Ön került ki pernyertesként az ügybõl. A peres eljárás persze rengeteg idejébe, energiájába került, nem beszélve a költségekrõl. Az elhúzódó, költséges és bizonytalan kimenetelû peres eljárások helyett kézenfekvõ alternatívaként jelenik meg a mediáció.

Az üzleti, gazdasági mediáció nem jogi tanácsadás, és nem eredmény köteles. A mediátor közvetítõi szerepet vállal, segít a vitákat megoldani. A mediációs eljárás során a felek képessé válnak az aktuális problémájuk, kérdéseik feldolgozásán keresztül, a korábbi rögzült megoldási mechanizmusuk idõbeni felismerésére és megváltoztatására, saját erõforrásaik hatékonyabb kihasználására és a helyzetnek leginkább megfelelõ problémakezelésre.

A mediáció önkéntes, amelynek célja, hogy a felek lehetõség szerint írásbeli megállapodással lezárják a közöttük fennálló vitát. A létrehozott egyezség nem bírósági ítélet, így az nem végrehajtható, azért, mert bíróságon kívül, mediációs eljárásban készült. Akik mediációs eljárásban vettek részt, és az nem zárult sikerrel, illetékkedvezményben részesülnek a bírósági eljárás során.

A gazdasági mediáció minden olyan területet magában foglal, ahol anyagi érdekek érintettek. Az üzleti felek közötti konfliktusban - legyen az cégen belüli vagy cégek közötti -, munkahelyi, családi viszonyokban egyaránt.

Üzleti felek közötti konfliktusok:
- közös cég szétválása esetén,
- cégrész eladása, kivásárlása esetén, (ilyen a válási, és a családi mediáció során is gyakran elõfordul)
- cégek egymás közötti vitái során (pl. késedelem, fizetési nehézségek, hibás teljesítés)

Üzleti, gazdasági mediáció

Munkahelyi konfliktusok:
A mikro vállalkozásoktól kezdve a multik világáig minden napos jelenség, hogy konfliktusok, megoldatlan feszültségek, kimondatlan indulatok, intrikák mérgezik a munkahelyi légkört. Amíg a vezetõk és a munkavállalók ezzel foglalkoznak, észre sem veszik, hogy mennyi idõt és energiát fordítanak, és fecsérelnek értékes munkaidejükbõl. Ezért komoly gazdasági érdeke minden vállalatnak, vállalkozásnak, hogy professzionális módon, gyorsan, és hatékonyan kezeljék munkahelyi konfliktusaikat. A mediációs technikák különösen hatékonyak:

• a dolgozók és a vezetõség között,
• munkviszony megszûnéssel járó konfliktusok (munkavállaló és munkaadó között),
• dolgozók között,
• a szakszervezet és a munkáltató között.

Családi konfliktusok speciális eseteiben:
Osztozkodáskor a közös vagyon felett, hagyatéki, örökösödési vitákban.

A díjazás minden mediációs esethez mérten, külön kerül meghatározásra a felkérõ ügyféllel történt egyeztetés alapján. Minden díjban elõre történik megállapodás, utólag külön díj nem kerül felszámolásra. Amennyiben szakértõ bevonására kerül sor, a külön díjszabás és a felmerülõ költség a feleket terheli.