A gyermekek szempontjai a szülõk válása elõtt és után

A mediációval történõ válás nagy elõnye, hogy a gyermekek szempontjait kiemelten figyelembe tudja venni.

A bíróság elõtt zajló peres eljárás nem alkalmas a családi konfliktusok érzelmi oldalának gyermekközpontú kezelésére, ezért a gyakorlat olyan alternatív, peres út mellett vagy helyett mûködõ vitarendezési módszert alakított ki, mint a mediáció.

A mediáció során létrejött megállapodás az együttmûködés eredménye, azt a felek maguknak érzik, megszûnhet vagy jelentõsen csökkenhet a köztük lévõ feszültség, helyreállhat a bizalom, a párbeszéd, ami inkább szolgálja az érintett gyermekek érdekeit, mint egy évekig elhúzódó, költséges és megterhelõ peres eljárás.

A gyerekeket érintõ konfliktusok kezelésében elengedhetetlen a szülõk együttmûködése a probléma kezelése során, akár válófélben vannak a szülõk, akár már elváltak. A mediáció- amennyiben annak résztvevõje a gyermek – segíthet elfogadtatni a gyermekkel a családi kapcsolatok megváltozását. A gyermek így kimaradhat a „játszmákból”.

A gyermekek szempontjai a szülõk válása elõtt és után

A mediáció jelentõs következménye az, hogy a gyermek kevésbé sérül, ha nem csupán tárgya egy eljárásnak, hanem alanya is. A mediáció segít annak elfogadásában, hogy a válás a házasságot szünteti meg. Továbbra is fennmarad a szülõk között a szülõtársi kapcsolat, hiszen a gyermekért való közös felelõsség a szülõket továbbra is összeköti.

Mediátorként feladatom, hogy a mediáció során a szülõk között kizárólag a gyermek érdekeit szolgáló megállapodás jöjjön létre.

A gyermekekre a szülõk válása hatással van, azonban ez a hatás nem a válással kezdõdik. A szülõk egymáshoz való viszonya az, ami hat a gyermekekre. Ezért a szülõk válását követõ negatív hatások csökkentése érdekében nagyon sokat tehetnek a szülõk.

Fontos, hogy szülõként beszélgessünk a gyermekekkel, hogy megszûnjön a bizonytalanság bennük, és hogy tudatosodjon a gyermekben, hogy a kialakult helyzet nem miatta van. A határozott, biztonságot nyújtó légkör megteremtése érdekében a szülõk fogalmazzák meg a közös történetet a válásukkal kapcsolatosan. A gyermek nem lehet eszköz a szülõk konfliktusában, ne üzengessenek vele.

Felmerülõ kérdés, hogy a gyermeket bevonjuk e mediációba? A gyermek nem kényszeríthetõ véleményének elmondására, de amennyiben megteszi, azt minden esetben megfelelõ súllyal, életkorának, érettségének megfelelõen kell értékelni. Fontos, hogy a gyermek tudja, nem kell döntenie semmiben, a döntés joga a szülõké.

Már a válás elõtt rendezhetõ a kapcsolattartás rendje, ezzel segítve a gyermeket az áthangolódásra. A válás feldolgozásának folyamata során a gyermekeknél általában átmenetileg érzelmi és magatartási zavarok jelentkezhetnek. Az esetleges harag, a fájdalom kifejezése természetes és érthetõ reakció, hiszen a szülõket is meg kell érkeztetni érzelmileg oda, hogy válnak.

A gyermekek elvált, vagy válófélben lévõ szüleikkel és nagyszüleikkel való kapcsolattartása érzékeny, mindenképpen prioritást élvezõ kérdés. Ezért célom, hogy a mediáció segítségével - a gyermek igényeit és érdekeit teljes mértékben tiszteletben tartva - jól és pontosan rögzítésre kerüljön a mediációs megállapodásban a kapcsolattartás minden apró részlete.

Válás elõtt és válás után is mediációra lehet szükség, hiszen fontos a világos határok kijelölése. Új szülõi szerepek, felelõsségi területek kimunkálása, végigvétele szükséges, és nem elegendõ csak átszabni. Dinamikát kell vinni a családi alrendszerek újratárgyalásához (pl. szabályok, büntetések, követelmények, jutalmak, ajándékok rendszerének kialakításához), mert rengeteg feszültséget hordozhatnak. Fegyelmet, intelligenciát, kultúráltságot igényel az új szereplõk (pl. nevelõszülõ kérdése, megszólítások kérdése) befogadása, de a nagyszülõkhöz történõ viszonyulás is.

<< Vissza az elõzõ oldalra