Mediáció az iskolában

A mediáció eredményesen alkalmazható, ha a gyerekek között érdekkülönbségek vagy kisebb szabálysértések történtek.

Az iskola igen alkalmas színtere annak, hogy a gyerekek között konfliktusok alakuljanak ki. Olykor, ezen felül normasértéssel is találkozunk, amely során fizikai bántalmazás is történik.

Mediáció válhat szükségessé diák-diák, diák-tanár, tanár-tanár, szülõ-tanár, szülõ-más gyereke konfliktusában, amely során eltérõ mediációs technikák alkalmazására kerül sor.

Mediáció az iskolában

A szociális kompetenciák éretlen, fejletlen volta a problémamegoldó képesség alacsony szintjén nyilvánul meg, amely szóbeli, és fizikai agresszióba torkolhat. Sokszor a tréfa határainak fel nem ismerése, a társak magántulajdonának tiszteletben nem tartása, a segítség hiánya is a konfliktusok okozója lehet.

A mediáció eredményesen alkalmazható, ha a gyerekek között érdekkülönbségek vagy kisebb szabálysértések történtek. Cél a megegyezés vagy a jóvátétel.

A továbblépés lehetõségét kínálja a konfliktusok megoldásához, ha olyan kérdéseket fogalmazunk meg, hogy

Mi történt?     Kit érintett?     Hogyan érintette?

Mit kell tenni, hogy a dogok rendbe jöjjenek?

Mediátorként az a feladatom, hogy a vitában álló felek között a semleges, harmadik személy szerepét töltsem be. Segítek tisztázni a konfliktus természetét, és segítem eljuttatni a feleket a mindkettõjük számára elfogadható megoldás megtalálásához.

2017. év során várhatóan kötelezõ lesz a mediáció alkalmazása a konfliktusos helyzetek rendezésére az iskolákban. A mediáció bevezetése segíti az iskolákban az erkölcsi nevelést, a demokratikus jogok és kötelességek megismerését, a különbözõ viselkedési szabályok gyakorlását. Egy demokratikus szellemiségû oktatási intézményben ugyanis az iskolai együttélés, valamint az oktató-nevelõ munka során fontos szerepet kapnak a diákok szabadságjogai, amelyek szorosan kötõdnek a viselkedés-kultúrához, és a konfliktusok feloldásához.

Mediáció az iskolában

Így az iskola – ahol a gyerekek a legtöbb tanulásra alkalmas idõt töltik – állandó modellként is szolgálhat arra, hogy a diákok, és a felnõttek hogyan oldják meg az életben felmerülõ problémákat.

A mediációs konfliktus kezelés során a viták résztvevõiben csökkennek a negatív érzések, fõként a félelem, és az ellenségesség. Megtapasztalják a felelõsség érzését annak eredményeképpen, hogy önkéntesen vesznek részt saját problémáik megoldásában.

<< Vissza az elõzõ oldalra